Stanley Warranty Policy

Gwarancja


Firma Stanley Europe jest pewna wysokiej jakości swoich produktów i dlatego udziela użytkownikowi szczególnej gwarancji. Udzielona gwarancja stanowi rozszerzenie i w żaden sposób nie uchyla ustawowych lub umownych praw użytkowników. Gwarancja obowiązuje na ter­enie krajów członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu.


PEŁNA ROCZNA GWARANCJA


Jeśli produkt Stanley przestanie działać poprawnie w wyniku wady materiałowej lub wady wykonania w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, Stanley Europe wymieni wszystkie wadliwe części bezpłatnie lub, na Państwa żądanie, wymieni urządzenie bezpłatnie, pod warunkiem że:

  • Produkt był użytkowany zgodnie z wszelkimi instrukcjami do niego dołączonymi i nie był narażony na działanie nadmiernej siły, obciążenia, uderzeń mechanicznych lub inne nieodpowiednie traktowanie.
  • Produkt uległ normalnemu zużyciu.
  • Nie podjęto prób naprawy przez osoby nieup­rawnione.
  • Przedłożono dowód zakupu.
  • Produkt Stanley został przekazany w całości z oryginalnymi komponentami.

Ta gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i nie zwalnia użytkownika z obowiązku konserwowania lub kalibrowania produktu, gdy to wymagane.

Jeśli chcecie Państwo zgłosić roszczenie gwarancyjne, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub sprawdzić lokalizację najbliższego autoryzowanego dealera Stanley w katalogu Stanley, lub też skontaktować się z lokalnym biurem Stanley pod adresem podanym na opakowaniu lub w instrukcji obsługi. Lista autoryzowanych dealerów Stanley oraz szczegółowe informacje na temat obsługi posprzedażnej znajdują się na stronie internetowej www.stanley.eu.