Om vår On-Line service

Denne siden inneholder den siste informasjonen og tekniske data om våre produkter

Denne oppdateres daglig med endringer vedr. gamle og nye produkter, samt detaljer om nye produkter når de lanseres på markedet

Internettsidene oppdateres kontinuerlig med informasjon om ”Etter salg service” inklusivt hvor serviceagentene er lokalisert, spørsmål, teknisk informasjon, reservedelsdetaljer, garantier og resirkulering av brukte maskiner. Du kan også stille spørsmål eller kontakte oss direkte.