Black & Deckers retningslinjer for garanti

Black & Decker garanterer at produktene er fri for material- og/eller fabrikasjonsfeil ved levering til kunden. Garantien kommer i tillegg til forbrukerens rettigheter etter loven, og påvirker ikke disse. Garantien gjelder innenfor medlemslandene i EU og i det europeiske frihandelsområdet.

Dersom et Black & Decker-produkt går i stykker på grunn av en material- og/eller fabrikasjonsfeil, eller svikt i tråd med spesifikasjonene innen 24 måneder etter kjøpet, påtar Black & Decker seg å reparere eller erstatte produktet med minst mulig ulempe for kunden.

Garantien gjelder ikke for feil som skyldes:

  • normal slitasje
  • feilaktig bruk eller stell
  • at produktet ble skadet av fremmedlegemer, fremmedstoffer, eller ved et ulykkestilfelle

For at reklamasjoner kan godtas, må kjøpskvittering fremvises forhandler eller autorisert verksted, og maskinen må ha CE-merkingen, som vist nedenfor

Klikk her for nærmeste Black & Decker autoriserte serviceverksted