Stanley garantipolicy

Garanti
Vi på STANLEY Europa är övertygade om kvaliteten på våra produkter och erbjuder en enastående garanti för användare av produkten. Detta garantimeddelande är ett tillägg och påverkar inte i något hänseende dina avtalsenliga eller lagstadgade rättigheter. Garantin gäller inom med­lemsstaterna i Europeiska unionen och Europeiska frihandelsområdet.

ETT ÅRS FULL GARANTI
Om din STANLEY-produkt blir defekt på grund av materialfel eller utförande inom 12 månader från inköpsdatum garanterar STANLEY Europe att ersätta alla defekta delar kostnadsfritt eller - efter eget gottfinnande - ersätta enheten utan kostnad, förutsatt att:

  • Produkten har använts i enlighet med de instruktioner som medföljer och inte har varit föremål för missbruk, överdrivet våld, stor belastning eller mekanisk påverkan.
  • Produkten har varit föremål för slitage.
  • Reparationer har inte utförts av obehöriga per­soner.
  • Inköpsbevis finns att tillgå.
  • STANLEY-produkten returneras komplett med alla originaldelar.

Denna garanti täcker inte förbrukningsartiklar och utesluter inte en skyldighet för användaren att underhålla eller kalibrera produkten vid behov.

Om du vill reklamera en produkt, kontakta din säljare eller kontrollera var din närmaste auktoriserade STANLEY-återförsäljare finns i STANLEY-katalogen eller kontakta din lokala STANLEY.eu.-återförsäljare på adressen som anges på förpackningen eller i bruksanvisningen. En förteckning över godkända STANLEY-återförsäljare och fullständiga uppgifter om vår service efter försäljning är tillgänglig på internet på www.

Licensprodukter 

STANLEY har tillåtit följande produkter att bli tillverkade & sålda under licens med samma villkor som den ordinarie 1 åriga garantin på STANLEY POWER TOOLS, men där garantilängden kan skilja beroende på vilken licens.

Hjulvagnar 5 års garanti, Elektriska, Gas & Oljedrivna värmare & Elektriska Kylare 2 års garanti, Elektrisk Belysning 2 års garanti, Grenuttag & Förlängningssladdar 2 års garanti, Bensindrivna trädgårdsverktyg 1 års garanti, Handverktyg för trädgård 1 års garanti, Elektriska Högtryckstvättar 1 års garanti, Elektriska Våt&Torrdammsugare 1 års garanti, Elektriska Pumpar 1 års garanti, Leksaker 1 års garanti, Kläder & Skor 6 månaders garanti.