Stanley Warranty Policy

Garanti


STANLEY Europe er sikker på kvaliteten på sine produkter og tilbyr en enestående garanti for brukere av produktene. Denne garantien er et tillegg til, og påvirker på ingen måte dine kontraktsmessige eller legale rettigheter. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).


1 ÅRS FULL GARANTI


Dersom ditt STANLEY-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer STANLEY Europe å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:

  • Produktet er brukt i henhold til alle medfølgende instrukser og er ikke utsatt for misbruk, for stor kraft, belastning eller makansiek støt.
  • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje.
  • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer.
  • Kvittering fremvises.
  • STANLEY-produktet returneres komplett med alle originale komponenter.

Denne garantien dekker ikke forbruksvarer, og fritar ikke brukeren for kravet om å vedlikeholde eller kalibrere produktet dersom det er nødvendig.

Dersom du ønsker å fremme et krav, ta kontakt med selgeren eller finn nærmeste autoriserte STANLEY-reparatør i STANLEY-katalogen eller ta kontakt med ditt STANLEY-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte STANLEY-reparatører og alle detaljer om service etter salg tilgjengelig på Internett på: