Stanley Warranty Policy

Garantie


STANLEY Europe vertrouwt erop dat de kwaliteit van zijn producten goed is en biedt gebruikers van het product een uitstekende garantie. Deze garantieverklaring is een aanvulling op uw contractuele en wettelijke rechten en treedt op geen enkele wijze in de plaats daarvan. De garantie is geldig in de gebieden van de Lidstaten van de Europese Unie en het Europese Vrijhandelsgebied.­


EENJARIGE VOLLEDIGE GARANTIE


Als uw STANLEY-product binnen 12 maanden na de datum van aankoop in het ongerede raakt ten gevolge van ondeugdelijke materialen of ondeugdelijke constructie, garandeert STANLEY Europe vervanging van alle defecte onderdelen of – te onzer beoordeling – kosteloze vervanging van het apparaat, mits:

  • Het product is gebruikt in overeenstemming met verstrekte instructies en niet te lijden heeft gehad van misbruik, excessieve kracht, belasting of mechanische slagen.
  • Het product de gewone verschijnselen van slijtage te zien geeft.
  • Er niet door onbevoegde personen is geprobeerd reparaties uit te voeren.­
  • Een aankoopbewijs wordt overlegd.
  • Het STANLEY-product compleet wordt geretourneerd met alle originele componenten.

Onder deze garantie vallen niet verbruiksproducten en deze garantie sluit niet uit de verplichting van de gebruiker het product te onderhouden en te kalibreren, waar dit nodig is.

Neem, als u aanspraak wilt maken op de garantie, contact op met uw verkoper of kijk in de STANLEY-kantoor in uw woonplaats, op het adres dat op de verpakking of in de handleiding staat vermeld. Er is lijst van officiele STANLEY-dealers beschikbaar op Internet op www.stanley.eu, u vindt daar ook de volledige gegevens van onze servicedienst.-catalogus waar zich bij u in de buurt een STANLEY-dealer bevindt, of neem contact op met het