STANLEY Warranty Policy

Záruka


Společnost STANLEY Europe je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho smluvní nebo zákonná záruční práva. Tato záruka platí na území všech členských států EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.


PLNÁ ZÁRUKA V TRVÁNÍ JEDNOHO ROKU


STANLEY Europe zaručuje bezplatnou výměnu všech poškozených částí - nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výměnu celého výrobku, za předpokladu, že:Dojde-li během 12 měsíců od zakoupení vašeho výrobku STANLEY k poškození tohoto výrobku z důvodu závady materiálu nebo špatného dílenského zpracování, společnost 

  • Výrobek byl používán v souladu se všemi uvedenými pokyny a nebyl vystaven nesprávnému použití, nadměrnému zatížení nebo mechanickému poškození.
  • Výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
  • Výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
  • Byl předložen doklad o zakoupení.
  • Výrobek STANLEY byl vrácen kompletní se všemi původními komponenty.

Tato záruka se nevztahuje na spotřební výrobky a nevylučuje povinnost uživatele v případě potřeby provádět údržbu nebo kalibraci výrobku.

Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce nebo vyhledejte nejbližšího autorizovaného prodejce STANLEY v katalogu prodejců STANLEY www.stanley.eunebo kontaktujte prodejce STANLEY na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů STANLEY a všechny podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete na internetové adrese