Warranty Policy LENOX

Garanti

Våra produkter är garanterade mot defekter i material eller tillverkningsfel vid normal och korrekt användning. Alla artiklar som reklameras att vara defekta skall repareras eller bytas ut utan kostnad om, vid retur till oss med betald transport, undersökningen bekräftar sådan defekt, förbehåller vi oss rätten att reparera verktyg eller endast byta ut defekta delar snarare än att byta ut hela artikeln. Kunder har ingen behörighet att göra byten av våra produkter utan godkännande från oss.

Pålitlighet

Under ovannämnda garanti är alla garantier uttalade eller underförstådda, villkor, åtaganden eller framställanden, oavsett hur de framlagts är härmed uttalat exkluderade. Vi kommer inte att vara ansvariga för därav följande förluster, skador eller annat ansvar som kan uppstå.