Gwarancja

Gwarancja

Nasze produkty są objęte gwarancją na wady materiałowe i wady wykonania, pod warunkiem ich prawidłowego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli klient na własny koszt prześle do nas produkt, który uzna za wadliwy, zostanie on bezpłatnie naprawiony lub wymieniony, pod warunkiem potwierdzenia przez nas wystąpienia wady podczas badania produktu. Zastrzegamy sobie prawo do naprawy narzędzi lub wymiany tylko części wadliwych, zamiast wymiany całego produktu. Klienci nie są upoważnieni do wymiany naszych produktów bez naszej uprzedniej zgody.

Odpowiedzialność

Zgodnie z powyższą gwarancją wszelkie wyrażone lub domniemane gwarancje, warunki, zobowiązania lub oświadczenia, niezależnie od sposobu ich wprowadzenia, zostają niniejszym wyraźnie wyłączone. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikowe straty, szkody lub inne zobowiązania, niezależnie od sposobu ich powstania.