Garanti

Garanti

Våre produkter har garanti mot feil ved materialer eller produksjon, forutsatt normal og korrekt bruk. Produkter som hevdes å ha defekter repareres eller byttes når de sendes oss for kundens regning. Dersom våre undersøkelser bekrefter feilen, forbeholder vi oss retten til å reparere verktøyet eller bare bytte ut defekte deler fremfor å bytte hele enheten. Kundene har ikke rett til foreta bytte av våre produkter uten forhåndsgodkjennelse fra oss.

Ansvar

Med unntak av den overnevnte garantien, er all annen garanti, uttrykkelig eller underforstått, betingelser, tilsagn eller representasjoner, uansett hvordan pålagt, er her uttrykkelig utelukket. Vi tar intet ansvar for følgeskader, ansvarserstatninger eller annet ansvar, uansett hvordan det måtte oppstå.

.