Retningslinjer for garanti på DEWALT-produkter

DEWALT 1 års europeisk garanti for elektroverktøy


DEWALT er trygge på kvaliteten på sine produkter og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen er i tillegg til og påvirker på ingen måte dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller dine lovbestemte rettigheter som ikke-profesjonell, privat bruker. Garantien er gyldig innenfor medlemsstatene i Den europeiske union og Det europeiske frihandelsområdet. 

Den er underlagt vilkår og betingelser for DEWALT europeisk garanti for elektroverktøy som er tilgjengelig fra ditt lokale DEWALT-kontor, forhandler eller på www.2helpU.com, hvis ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, kan DEWALT bytte alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - erstatte enheten vederlagsfritt.

DEWALT forbeholder seg retten til å avvise ethvert krav under denne garantien som ifølge det autoriserte serviceverkstedets oppfatning ikke er i samsvar med de angitte vilkårene og betingelsene for DEWALT europeisk garanti for elektroverktøy. 

Hvis du ønsker å fremme et krav, kontakt din forhandler eller finn nærmeste autoriserte DEWALT serviceverksted på internett, i DEWALT-katalogen eller kontakt DEWALT-kontoret på adressen som er angitt i bruksanvisningen.

En liste over autoriserte DEWALT serviceverksted og komplett informasjon om vår ettersalgsservice finnes på internett på: www.2helpU.com


DEWALT 3-års europeisk garanti for elektroverktøy


DEWALT europeisk garanti for elektroverktøy for ditt produkt kan forlenges fra 1 år til 3 år fra kjøpsdatoen. underlagt følgende vilkår og betingelser.

1. Registrering

Produktet er registrert av den opprinnelige brukeren av DEWALT-produktet innen 4 uker etter kjøpet på www.DEWALT.eu/3. (Brukeren av DEWALT-produkts kontaktopplysninger, verktøykatalognummer, serienummer og datokode er obligatorisk). 

Sett som omfatter en serie verktøy er ekskludert fra registreringen, individuelle verktøy fra settet må registreres

2. Generelle vilkår og betingelser

2.1 DEWALT 3-års europeisk garanti for elektroverktøy er gyldig for den opprinnelige brukeren av DEWALT-produktet som har kjøpt DEWALT-produktet fra en autorisert europeisk DEWALT-forhandler for bruk i sitt virke eller yrke. DEWALT 3-års europeisk garanti for elektroverktøy er ikke gyldig for personer som kjøper DEWALT-produkt med tanke på videresalg eller leie.

2.2 Denne garantien er ikke overførbar. Den er kun gyldig for den opprinnelige brukeren av DEWALT-produktet som har kjøpt og registrert produktet som angitt ovenfor.

2.3 I tillegg til vilkårene og betingelsene som er stipulert i dette dokumentet, gjelder også vilkårene og betingelsene i DEWALT europeisk garanti for elektroverktøy. 

2.4 En produktreparasjon eller erstatning under denne garantien forlenger eller fornyer ikke garantiperioden. Den 3-årige garantiperioden starter på den opprinnelige kjøpsdatoen og avsluttes 36 måneder senere.

2.5 Ved å registrere produktet under DEWALT 3 års europeisk garanti for elektroverktøy samtykker brukeren av DEWALT-produktet til vilkårene og betingelsene som er spesifiserte oven, og at produktet er ekskludert fra DEWALT 30-1-1-policyen trukket tilbake den 01.01.2016. 

3. Produkter som er ekskludert fra DEWALT 3-års europeisk garanti for elektroverktøy.

I tillegg til produktunntakene nevnt i DEWALT europeisk garanti for elektroverktøy, § 3, er følgende produkter fra DEWALT-varemerket også ekskludert 

Innfestingsverktøy, f.eks. spikerpistoler, kruttdrevne verktøy.

Batterier (unntatt Powerstack™) og ladere

Ombygde eller nyoverhalte produkter identifisert med tilleggsmarkeringer - "Fabrikkomarbeidet" og/eller "Q".

4. Slik fremmer du et garantikrav

4.1 For å fremme et garantikrav kontakter du forhandler eller finner ditt nærmeste autoriserte DEWALT serviceverksted på www.2helpU.com.

4.2 DEWALT-verktøyet må returneres til forhandler eller til et autorisert DEWALT-serviceverksted komplett med alle deler, det originale kjøpsbeviset og gyldig sertifikat for DEWALT 3-års europeisk garanti.

4.3 DEWALT forbeholder seg retten til å avvise ethvert krav under garantien som ifølge det autoriserte serviceverkstedets oppfatning ikke skyldes material- eller produksjonsfeil eller er i samsvar med de oppgitte vilkårene og betingelsene for DEWALT europeisk garanti for elektroverktøy. 

5. Endringer i vilkår og betingelser

5.1 DEWALT forbeholder seg retten til å gjennomgå og endre sine garantipolicyer, -perioder og produktkvalifikasjon uten varsel slik DEWALT ser det hensiktsmessig.

5.2 Gjeldende vilkår og betingelser for europeisk garanti for DEWALT elektroverktøy er tilgjengelige på www.2helpU.com, hos din lokale DEWALT-forhandler eller DEWALT-kontor.

Vennligst klikk her for de fullstendige vilkårene og betingelsene for vår garanti.

Lisensprodukter