Återvinning av ditt verktyg och batteri

Skulle du en dag upptäcka att din USAG produkt behöver ersättas eller om du inte längre har någon användning för den, kasta den inte i hushållsavfallet. Lämna denna produkt för separat insamling.

Separat insamling av använda produkter och förpackningar möjliggör att ämnena kan återvinnas och användas igen. Återanvändning av återvunna ämnen bidrar till att förhindra miljöföroreningar och minskar behovet av råmaterial.

Lokala bestämmelser kan gälla för separat insamling av elektriska produkter från hushållen, på kommunala returpunkter eller av återförsäljaren när du köper en ny produkt. USAG tillhandahåller möjlighet för insamling och återvinning av  USAG produkter, laddningsbara celler och batterier när de är förbrukade. För att utnyttja denna tjänst, återsänd din produkt till någon av våra auktoriserade USAG reparatör som kommer att samla in dem på våra vägnar.

Klicka här för att hitta din närmaste USAG auktoriserade reparatör.