Miljøvern

Dersom du en dag finner at ditt USAG produkt må skiftes ut, eller dersom du ikke trenger det lenger, ikke kast det i husholdnignsavfallet. Klargjør produktet for separert gjenbruk.

Separert gjenbruk av brukte produkter og emballasje gjør at materialene kan brukes om igjen. Gjenbruk av brukte materialer forhindrer forurensning av miljøet og reduserer behovet for nye råmaterialer.

Lokale forskrifter kan kreve separat innsamling av elektriske produkter fra husholdninger, på kommunale gjenbruksstasjoner eller til forhandlere der du kjøper nye produkter. USAG har et tilbud om innsamling og gjenbruk av USAG produkter, ladbare batterier og vanlige batterier, når de har nådd grensen for brukbar levetid. For å benytte deg av dette tilbudet, vennligst returner det til USAG-autorisert serviceverksted, som foretar innsamling på vegne av oss.

Klikk her for å finne ditt nærmeste USAG-autoriserte serviceverksted.