Recycleren van toestel en accu

Als u op een dag merkt dat uw USAG-product moet worden vervangen of dat u het verder niet kunt gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval. Bied dit product aan bij de gescheiden afvalinzameling.

Gescheiden inzameling van gebruikte producten of verpakkingen maakt het mogelijk dat materiaal kan worden gerecycled en nogmaals gebruikt. Het hergebruik van gerecycled materiaal helpt milieuvervuiling te voorkomen en vermindert de vraag naar grondstoffen.

In lokaal geldende voorschriften zult u, wanneer u een nieuw product aanschaft. misschien bepalingen voor gescheiden inzameling van elektrische producten uit een huishouden vinden, bij gemeentelijke vuilnisophaalposten of aangeboden door de leverancier. USAG biedt een voorziening voor de inzameling en recycling van USAG-producten, oplaadbare batterijen en accu’s, wanneer zij eenmaal aan het einde van hun levensduur zijn gekomen. Stuur als u van deze service gebruik wilt maken uw product terug naar iedere erkende USAG-reparateur die namens ons de inzameling op zich neemt.

Klik hier voor de erkende USAG-reparateur bij u in de buurt.