Garantii

 Arvestades eeltoodud tagatist, välistatakse käesolevaga selgesõnaliselt kõik otsesed ja kaudsed garantiid, tingimused, kohustused ja kinnitused. Me ei vastuta mis tahes kaudsete kahjude, kahjustuste ega muude probleemide eest.

Garantii

Meie tooted on tagatud materjali- ja tootmisdefektide suhtes mõistliku ja nõuetekohase kasutamise korral. Iga defektseks peetav toode parandatakse või asendatakse tasuta, kui see meile omal kulul tagastatakse ning kontrollimine kinnitab defekti olemasolu, samas jätame endale õiguse tööriist parandada, või asendada ainult defektsed osad, selle asemel et vahetada välja kogu toode. Klientidel ei ole õigust meie toodete puhul midagi välja vahetada ilma meie eelneva loata.

Vastutus