Ympäristön suojelu

Kun haluat hävittää FACOM tuotteesi, älä heitä sitä kotitalousjätteen sekaan vaan varmista, että tuote jätetään viralliseen kierrätyspisteeseen.

Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön. Kierrätettyjen materiaalien uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään ympäristön saastumisen ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.

Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote.

FACOM– tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen,joka kerää laitteet meidän puolestamme.FACOM tarjoaa mahdollisuuden 

Klikkaa tästä löytääksesi lähimmän valtuutetun FACOM huoltoliikkeen.FACOM huoltoliikkeenKlikkaa tästä löytääksesi lähimmän valtuutetun