Garanti information

Alla Expert verktyg uppfyller nuvarande obligatoriska DIN och ISO internationella standarder

Kvaliteten hos EXPERT produkter är certifierade av EXPERT garantin. Såvida inte annat anges erbjuder EXPERT en garanti för alla tillverkningsbrister och fel på alla produkter inom sortimentet utan tidsbegränsning. Det resulterar i utbyte eller reparation av felaktiva delar under specifika villkor*.