Varovanje okolja

Če ugotovite, da vaš DEWALT proizvod ni več uporaben in ga je potrebno zamenjati, ga ne zavrzite skupaj z vašimi hišnimi odpadki. Orodje zavržite med odpadke za ločeno zbiranje.

Ločeno zbiranje rabljenih proizvodov omogoča recikliranje materialov, ki jih je možno ponovno uporabiti. Ponovna uporaba recikliranih materialov pomaga preprečevati onesnaževanje okolja in zmanjšuje povpraševanje po primarnih surovinah.

Lokalni predpisi lahko predvidijo ločeno zbiranje el.proizvodov na lokacijah komunalnih odpadkov ali v trgovinah na drobno pri nakupu novega proizvoda.

DEWALT poskrbi za lažje zbranje in recikliranje proizvodov, odsluženih akumulatorskih celic in baterij. Da bi izkoristili te storitve, vas prosimo, da vrnete vaš izdelek v katerokoli DEWALT pooblaščeni servis, kjer bodo te proizvode zbirali v našem imenu.

Kliknite na spodnjo povezavo za najbližji DEWALT pooblaščeni servis.