Neevropski proizvodi

Proizvodi ki niso v skladu s CE


DEWALT je izdelovalec kvalitetnega orodja, pribora in opreme. Naši izdelki in pooblaščeni servisi obstajajo v več kot 100 državah.

Vsak proizvod je predmet različnih zakonodajnih zahtev, odvisno od tega, kje je dan na trg. V Evropi, evropski parlament opredeljuje zakonodajo v obliki direktiv, ki jih morajo el.orodja, pribor in oprema izpolnjevati, preden so lahko označeni s CE in so dani na trg.

Poleg tega evropska zakonodaja zahteva, da je vsak izdelek, preden dobi CE certifikat, testiran in preizkušen, preden je dan v prodajo. V nasprotnem primeru certifikat CE ne bo izdan, saj je naša glavna skrb, da so vsi B&D izdelki v skladu s standardi.

Vsi proizvodi dani na EU trg so skladni CE certifikatom. B&D v Evropi je pravno odgovoren za zagotavljanje, da vsi izdelki, ki jih dajo v promet izpolnjujejo vse zakonske zahteve.

Tudi proizvodi, namenjeni prodaji na drugih trgih (ZDA, Azija) se lahko pojavijo na trgih znotraj EU.Proizvodi so morda podobni izdelkom namenjenim za EU trg, kar pa ne pomeni da vsi sestavni deli ustrezajo CE predpisom.

Poleg tega B&D skrbi za podporo uporabnikov v primeru garancije ( kar vključuje popravila in servisiranje).Ta podpora se razlikuje od države in regije.

V primeru, da evropski uporabnik pridobi izdelek zunaj Evrope in potrebuje podporo za ta izdelek v Evropi, naj se obrne na prodajalca pri katerem je izdelek kupil. Če je bil izdelek kupljen preko spleta, potem postane oseba ali uvoznik zakonito odgovoren za prodan izdelek.

Uporabniki morajo biti opozorjeni, da če se obrnejo na B&D neposredno v državi, iz katere izvira orodje, B&D ne more zagotoviti podpore zunaj svoje države zaradi razlogov, opisanih zgoraj.