Ochrona środowiska

Gdy pewnego dnia zdecydujesz się wymienić swój dotychczasowy produkt Stanley na nowy, lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadków.

Selektywna zbiórka zużytych produktów i opakowań pozwala odzyskać niektóre materiały i ponownie je wykorzystać. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce.

Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów gromadzących surowce wtórne lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego produktu.

Stanley chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z tej usługi, proszę oddaj swój produkt do jednej z autoryzowanej stacji serwisowej Stanley, które prowadzą zbiórkę w naszym imieniu.

Kliknij tutaj, aby wyszukać najbliższego autoryzowanego agenta serwisowego Stanley.