STANLEY Warranty Policy

Garanti


STANLEY Europe er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder en enestående garanti til brugere af produktet. Denne garantierklæring er en tilføjelse til dine kontraktmæssige rettigheder eller dine lovbefalede rettigheder. Garantien er gyldig inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det Europæiske Frihandelsområde.


ET ÅRS FULD GARANTI


Hvis dit STANLEY produkt bliver defekt på grund af fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl inden for 12 måneder fra købsdatoen, garanterer STANLEY Europe gratis udskiftning af alle defekte dele eller gratis udskiftning af enheden efter vores valg, under forudsætning af, at:

  • Produktet er blevet anvendt i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat, og har ikke været udsat for misbrug, overdreven kraft, belastning eller mekanisk påvirkning.
  • Produktet har været underlagt almindelig brug og slid.
  • Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede personer.
  • Købsbeviset fremvises.
  • STANLEY produktet returneres komplet med alle originale komponenter.

Denne garanti dækker ikke forbrugsvarer og udelukker ikke forbrugerens forpligtelse til at opretholde eller kalibrere produktet, når det er nødvendigt.

Hvis du ønsker at foretage en reklamation, skal du kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede STANLEY forhandler i STANLEY  forhandlere og detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice på internetadressen www.stanley.eu. kataloget eller kontakte dit lokale STANLEY kontor på den adresse, der er angivet på pakken eller i brugsvejledningen. Der findes en liste over autoriserede 

Licensprodukter 

STANLEY har tilladt at følgende licensprodukter produceres og sælges med samme betingelser og vilkår som den 1-årige garanti for STANLEY ELVÆRKTØJ, men for nedennævnte garanti perioder.

Sækkevogne 5 års garanti, Elektriske-, gas og olie varmere og elektriske kølere 2 års garanti, Elektrisk belysning 2 års garanti, Forlænger ledninger 2 års garanti, Benzin drevet haveværktøj 1 års garanti,  Elektriske højtryksrensere 1 års garanti, Elektriske våd/tør støvsugere 3 års garanti, Manuelle haveredskaber 1 års garanti, Elektriske pumper 1 års garanti, Legetøj 1 års garanti, Tøj og sko 6 måneders garanti.