Niet-Europese producten

Elk product is onderwerp van verschillende legale bepalingen afhankelijk van waar het op de markt wordt geplaatst. In Europa bepaald het Europese parlement de wetgeving in de vorm van directives (richtlijnen) waaraan Power tools, toebehoren & accessoires moeten voldoen voraleer ze CE gemarkeerd worden en op de Europese markt mogen worden geplaatst. Deze richtlijn geldt niet voor Pneumatische producten daar ze géén rechtstreeks stroomverbruik kennen.

Bovendien eist de Europese wetgeving voor bepaalde producten een CE type-keuringscertificaat dat wordt afgeleverd door een gekwalificeerde keuringsorganisatie (Aangemelde instantie) alvorens zij voor verkoop kunnen worden aangeboden. Tenzij het product specifiek voor de Europese markt is gestructureerd zal de certificatie niet beschikbaar zijn en het product kan mogelijk niet voldoen. Van bijzonder belang is ervoor te waken dat alle producten van Stanley voldoen aan de van toepassing zijnde veiligheidsnormen.

Alle producten die door Stanley in Europa op de markt worden gebracht voldoen aan de CE voorschriften. Stanley Europa is wettelijk verplicht er voor te zorgen dat alle producten die het op de Europese markt brengt aan alle wettelijke eisen voldoen die nodig zijn om de CE markering te dragen.

Het is niet onbekend dat producten die in andere markten zoals de V.S. of het Verre Oosten worden verkocht, door gebruikers of andere derden in Europese landen worden ingevoerd. Terwijl het product erg kan lijken op zijn equivalent in Europa, kunnen het ontwerp van dat product, en/of sommige van zijn componenten niet voldoen aan de CE voorschriften.

Bovendien verleent Stanley gestructureerde steun voor een gebruiker onder de vorm van garanties (die reparaties en het onderhoud omvatten). Deze garanties zijn specifiek voor een land of gebied (b.v. USA/EU).

Wanneer een Europese gebruiker in het bezit komt van een product van buiten Europa en steun voor dat product in Europa nodig heeft, dan moet de gebruiker de originele aanbieder of verkoper van het product contacteren. Als het product via het Internet werd gekocht, dan zijn het de verkoper of de importeur die wettelijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het product en de conformiteit met alle geldende voorschriften.

Als dit problemen oplevert, dan kan de gebruiker de lokale service-afdeling van Stanley contacteren, die onder bepaalde omstandigheden en in zoverre de mogelijkheid bestaat hulp zal proberen aan te bieden.

Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat als zij direct contact nemen met Stanley in het land waar de machine vandaan komt, Stanley aldaar geen ondersteuning kan geven buiten het land of de regio waarvoor het verantwoordelijk is omwille van de hierboven geschetste redenen.