Ochrana životného prostredia

Ak jedného dňa zistíte, že Vaše náradie DEWALT potrebuje vymeniť alebo ak ho už nebudete ďalej používať, nevyhadzujte ho do bežného domového odpadu. Odovdzajte ho prosím v separovanom zbere.

Separovaný zber použitých výrobkov a obalov umožňuje opätovnú recykláciu a tým aj opätovné využitie starých materiálov. Týmto sa pomáha pri ochrane proti znečisteniu životného prostredia a znižuje sa dopyt po surovinách.

Miestne zákony môžu nariaďovať separovaný zber elektrických zariadení z domácnosti v miestnych zberniach komunálneho odpadu alebo na predajnom mieste, kde si kúpite nový výrobok.

DEWALT ponúka službu spätného odberu a následného recyklovania výrobkov DEWALT, nabíjateľných akumulátorov a batérií, ktoré Vám už doslúžili. Ak chcete využiť výhody tejto bezplatnej služby, vráťte svoj výrobok ktorejkoľvek pobočke autorizovaného servisu DEWALT, ktorá zozbiera použité výrobky v našom mene.

Ak chcete nájsť najbližší autorizovaný servis DEWALT, kliknite sem.