O našich servisných stránkach

Na týchto stránkach nájdete najnovšie servisné informácie a technické údaje o našich výrobkoch.

Nájdete tu denné aktualizácie akýchkoľvek zmien na všetkých našich výrobkoch a podrobnosti o novinkách, ktoré sa uvádzajú na trh.

Sú tu tiež informácie o kontaktných miestach autorizovaných servisov DEWALT, technické údaje, rozpisy náhradných dielov, o záručnej politike a recyklovaní použitých výrobkov. Možete nám prípadne položiť otázky alebo nás priamo kontaktovať.