Ochrana životního prostředí

Až jednoho dne zjistíte, že Vaše nářadí DEWALT potřebuje vyměniť a nebo jestli ho už nebudete dále používat, nevyhazujte ho do bežného domovního odpadu. Odevzdejte ho prosím na místě k tomu určeném.

Separovaný sběr použitých výrobků a obalů umožňuje zpětnou recyklaci a tím tak opětovné využití starých materiálů. Tímto se pomáhá při ochraně proti znečištění životního prostředí a snižuje se poptávka po nových surovinách.

Místní zákony mohou nařizovat separovaný sběr elektrických zařízení z domácností v místních sběrnách komunálního odpadu nebo na prodejním místě, kde si koupíte nový výrobek.

DEWALT mabízí službu zpětného odběru a následného recyklování výrobků DEWALT, akumulátorů a baterií, které Vám už dosloužily. Jestli chcete využít výhody této bezplatné služby, vraťte svůj výrobek kterékoliv pobočce autorizovaného servisu DEWALT.