Přístroje, které nejsou určeny pro evropsky trh

Přístroje bez shody s CE


DEWALT je výrobcem kvalitního elektrického nářadí a příslušenství. Naše výrobky a služby jsou nabízeny ve více než 100 zemích světa.

Každý výrobek podléhá různým legislativním požadavkům v závislosti na tom, kde je na trh uvedený. Evropský parlament vykonává legislativní postup formou norem, kterým musí elektrické nářadí, přídavné zařízení a příslušenství vyhovovat před tím, než obdrží označení CE a budou uvedeny na evropský trh.

Kromě tohoto evropská legislativa právně vyžaduje, aby určité výrobky získaly certifikát schváleného typu CE homologizací vykonanou kvalifikovanou testovací organizací (úřední orgán) ještě pred tím, než budou nabídnuty k prodeji. Jestli byl výrobek výslovně určený pro evropský trh, certifikaci není nutné vykonávat. Hlavním zájmem je zajistit, aby veškeré výrobky DEWALT vyhovovaly daným bezpečnostním normám.

Veškeré výrobky DEWALT nabízené na evropském trhu zodpovídají CE normám. DEWALT Europe nese zákonnou zodpovědnost za to, aby výrobky nabízené na evropském trhu zodpovídaly veškerým legislativním nárokům, požadovaných na získaní označení CE.

To neplatí pro výrobky prodávané na jiných trzích, jako jsou USA a Dálný Východ a při jejich dovozu do evropských zemí uživatelem nebo třetí stranou. I když může hlavní část výrobku vypadat podobně jako výrobek nabízený v Evropě, konstrukce takovéhoto výrobku nebo jeho částí nemusí plně zodpovídat CE .

Kromě toho DEWALT poskytuje zákazníkovi strukturovanou podporu prostředníctvím záruk a servisu. Tyto záruky jsou vždy specifické pro danou zem či región (např. USA / EU).

V případě, že evropský uživatel získá výrobek zakoupený mimo Evropu a požaduje pro tento výrobok záruku či servis v Evropě, musí kontaktovať prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupený. Jestli byl výrobek zakoupený prostředníctvím internetu, právně zodpovědnou osobou se stává prodejce nebo dovozce, a to včetně zodpovídající bezpečnosti a dalších platných předpisů dané země.

Jestli se tyto ukáží jako neuspokojivé či nedostatečné, uživatel by měl ihned kontaktovat oddelení služeb pro zákazníky DEWALT ve své krajině, kde mu může být za určitých podmínek poskytnutá alternativní omezená servisní a záruční podpora.

Uživatelé by si měli být vedomi, že jakmile budou kontaktovat spoločnost DEWALT přímo v krajině původu daného výrobku, spoločnost DEWALT nemůže poskytnout z výše uvedených důvodů podporu mimo své krajiny/regiony.